Pionjär inom miljövänliga kylanläggningar
Green & Cool är ett företag som satsat på en helt ny teknik när det gäller kylanläggningar och de är idag ledande när det gäller utvecklingen av CO2-tekniken. Förutom till de stora livsmedelskedjorna i Sverige levererar de kyl & frys-anläggningar också till ett flertal större livsmedelskedjor i Europa. Eftersom tekniken är helt ny finns ännu ingen utbildning för installatörer att tillgå, men inom kort kommer Green & Cool tillsammans med några samarbetspartner i Europa att anordna en specialinriktad utbildning i Holland.
Green & Cool, som har sitt huvudkontor i Luleå, startades 2007 av Stig-Göran Lind och Mikael Antonsson även om den första installationen gjordes redan 2003. Idag ligger företaget i frontlinjen när det gäller den nya CO2-tekniken och bland kunderna finns både ICA, Coop och Axfood samt motsvarande kedjor utomlands. Men eftersom tekniken möjliggör betydligt mer miljövänliga alternativ räknar företaget med att även andra branscher kommer att bli intressanta i framtiden.
– Men så länge vi bara har en personalstyrka på totalt tolv anställda så tar vi det lite lugnt, konstaterar Markus Larsson, plats- och ekonomichef i Luleå.
Satsningen på sikt handlar däremot helt klart om att bli marknadsledande på CO2-lösningar i hela Europa. Något han tror är fullt möjligt med tanke på att de redan idag ligger i framkant rent utvecklingsmässigt.

Eftersom branschen idag får allt fler miljöregleringar från både regerings- och EU-håll ser Green & Cool stora möjligheter att expandera framöver, speciellt genom att deras anläggningar också kan utnyttjas för värmeåtervinning vintertid. Ett flertal tester har också visat på bra resultat vad gäller energiförbrukningen i helhet för den enskilde handlaren. Men marknaden är än så länge i uppstartsskedet för de nya investeringarna, så den huvudsakliga uppgiften för branschen som helhet är än så länge att propagera för den nya tekniken.

De aggregat Green & Cool säljer är högteknologiska med en avancerad display där man via huvudaggregatet kan styra samtliga kyldiskar i butiken samt avläsa en mängd olika värden även via datorn eller mobilen. Tillsammans med den höga värmeåtervinningen innebär det att Green & Cool ligger väldigt rätt i tiden med tanke på miljöaspekterna.
– Att tekniken är mer miljövänlig visar sig bland annat genom att ett eventuellt läckage inte skulle ha någon större inverkan på naturen till skillnad från de gamla anläggningarna, berättar Markus.
Företagets utvecklingsavdelning har idag huvudsakligen förlagts till Arvika och Varberg och förra året flyttades också tillverkningen över till Frankrike, där de har en samarbetspartner med betydligt större produktionskapacitet. Den inhemska försäljningen sköts huvudsakligen från Luleå medan försäljningen utomlands lagts ut på ett antal återförsäljare i olika länder. Marknadsföringen sker än så länge främst genom olika mässor runt om i Sverige och Europa.

Green & Cool

Bransch:
Kyl och Ventilation

Telefon: 070-511 14 99


Email:
markus.larsson@greenandcool.com

Hemsida:
www.greenandcool.com

Adress:
Green & Cool
Box 1074
83129 Östersund

| 13 SENASTE FÖRETAGEN